Parerea ta
If you could compose you own training programme, which evaluation methods would you choose?

Impact-Evaluation
57% 

Outcome mapping
14% 

Cost-Benefit Analysis
14% 

Theory-based evaluation
14% 

Case-Study
0% Link-uri utile


www.evaluare-structurale.ro  

www.europeanevaluation.org

www.romanianevaluation.com

 www.ioce.net/index.php 

http://www.3ieimpact.org

www.evaluatoriasociati.ro
Reviste cotate ISI
Reviste indexate BDI

Workshop : TRAINING NEEDS FOR EVALUATORS
 Asociaţia pentru Dezvoltarea Evaluării în România (ADER) şi Institutul pentru Evaluarea Politicilor şi Programelor Publice Europene au organizat workshop-ul                        

                           "Training needs for evaluators ".


Workshopul a fost găzduit de către Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti (Povernei nr. 6, sector 1) în zilele de 8 şi 9 octombrie 2013, in sala 111.
În cadrul acestui eveniment lectorii au prezentat şi discutat despre modalităţile de îmbunătăţire a politicilor de formare în domeniul evaluării de programe şi politici publice. In cadrul workshopului au fost  abordate urmatoarele tematici:

• Competente necesare evaluatorilor avand in vedere diversitatea politicilor

• Diversitatea metodologiei de evaluare ( analiza de impact, teoria programului, analiza cost -beneficiu, studiu de caz, etc )

• Nevoia de programe academice de formare profesională inițială și continuă în domeniul evaluării

• Dinamica dezvoltării domeniului evaluării la nivel european - rolul universităților;

• Dinamica dezvoltării domeniului evaluării la nivel național - experiențe și practici de calitate;

Mai mult, workshop-ul a fost orientat spre dezvoltarea unei reţele profesionale care să creeze premisele schimbului de idei şi bune practici, dar şi pentru dezvoltarea profesională a evaluatorilor.

Invitaţi speciali:

Bojan Radej (Societatea de Evaluare Slovenă)
prof. univ. dr. Adrian Miroiu (Asociaţia pentru Dezvoltarea Evaluării în România)
prof. univ. dr. Iordan Gh. Bărbulescu (Asociaţia pentru Dezvoltarea Evaluării în România)